Mezinárodní jazyková zkouška pro žáky 5.-7. ročníku

Vážení rodiče,
nabízíme Vám prostřednictvím naší školy přihlášení Vašich dětí k mezinárodně uznávaným Cambridge YLE zkouškám. Ve Vašem povědomí budou možná více ukotveny názvy testů jako např. KET nebo PET, které také patří mezi Cambridge testy, ale jsou určeny pro starší žáky (8.-9.ročník). Testy pro děti mají zkratku YLE a dělí se na 3 úrovně: Starters, Movers, Flyers.

Vážení rodiče,
nabízíme Vám prostřednictvím naší školy přihlášení Vašich dětí k mezinárodně uznávaným Cambridge YLE zkouškám. Ve Vašem povědomí budou možná více ukotveny názvy testů jako např. KET nebo PET, které také patří mezi Cambridge testy, ale jsou určeny pro starší žáky (8.-9.ročník). Testy pro děti mají zkratku YLE a dělí se na 3 úrovně: Starters, Movers, Flyers.
Starters – na úrovni začátečník
Movers – na úrovni A1  (žáci 5. ročníku)
Flyers – na úrovni A1-A2  (žáci 6.-7.ročníku)

Young Learners English Test (YLE)
Čím větší jsou pokroky Vašeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra ve využití tohoto jazyka. Cambridge Young Learners English Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu.
Výuka cizího jazyka přináší dětem mnohé výhody. Patří k nim i kladné zkušenosti z prvního styku s jazykovými testy. Tyto zkušenosti děti povzbuzují a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání.
Proč YLE?

Vědecké výzkumy ukazují, že děti se rády učí k testům YLE a také je rády skládají. Mezi zkouškové úkoly patří psaní, poslech, omalovávání, kreslení nebo rozhovor se zkoušejícím.
Cambridge Young Learners English Tests určují mezinárodní standardy ve vyučování angličtiny v základních školách pro učitele i pro žáky. Všichni kandidáti na celém světě podléhají stejným pravidlům a dostávají stejné certifikáty Cambridge English.
Každé dítě, které skládá test YLE, dostává certifikát. Z každé ze tří částí testu – poslechu, psaní a čtení, mluvení – je možné získat maximálně 5 erbů (bodů), dohromady tedy 15.

Jak se přihlásit?

Přihlásit se mohou žáci 5.-7. ročníku svému učiteli anglického jazyka nebo přes Elku (p.uč. Hlaváčová) do 30. dubna 2018.

Cena?

Cena zkoušky „nanečisto“ je 200,-. (Platí se při přihlášení u vyučujícího anglického jazyka nebo u p.uč. Hlaváčové; v případě nemoci bude částka vrácena)

Tuto možnost každoročně využíváme. Nabízí nám ji jazyková škola Hello která zkoušky YLE zajišťuje. Certifikát s erby je stejný jako u oficiální zkoušky. Liší se pouze tím, že se opravuje v České republice a nedá použít při oficiálních příležitostech. Žáci tak mohou sledovat své pokroky každý rok podstatně levněji a během školní docházky si našetří, aby v 9. ročníku složili oficiální zkoušku na mnohem vyšší úrovni která má smysl a široké možnosti využití.

Cena oficiální zkoušky je 1550,-.

Předchozí

Následující

Nejnovější příspěvky
Archivy