Jezdíme se vzdělávat až do Prahy :-)

Uvědomujeme si, že čtení je základem pro další vzdělávání našich žáků. Proto se paní učitelky z prvního stupně naší školy letos účastní pokračovacího kurzu kritického čtení  s názvem Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet.

Uvědomujeme si, že čtení je základem pro další vzdělávání našich žáků. Proto se paní učitelky z prvního stupně naší školy letos účastní pokračovacího kurzu kritického čtení  s názvem Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet.
Šest učitelek si tak rozšířilo své pedagogické vědomosti o nové informace a zajímavé techniky práce v hodinách čtení. Kvalitní práce s knihou, je stěžejní pro dobrý vztah dětí k četbě – správnému rozlišování a vyhledávání informací, kritickému zpracování nových poznatků a následné orientaci v reálném světě.

Spolupráce s Mgr. Květou Krüger a Mgr. Kateřinou Šafránkovou přerostla také v úzkou spolupráci a rozšířila se i na oblast pedagogické podpory přímo ve výuce, kdy za námi mentorky jezdí na pedagogické konzultace.
Vždy se dozvíme zajímavé informace a nové techniky přiblížení knih dětem aplikujeme s úspěchem ve výuce.

Text a foto: Veronika Matelová Nováková.

Nejnovější příspěvky
Archivy