Zápis volební komise

Zápis volební komise

Volby do Školské rady při

Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Termín voleb do ŠR: 29.11. – 5.12. 2018 
Kandidáti:

Lenka Václavíková, Alena Dimitriu, Lenka Mališová, Ing. Pavel Čech

Volební komise:

předseda: Mgr. Karel Handlíř

členové: Mgr. Veronika Pazderová,                                Mgr. H. Wiedemanová

Termín sčítání výsledků: 7.12. 2018 od 8:00 – 8:30 hod.
Způsob voleb: elektronicky
Počet odevzdaných hlasů: 66

 

Výsledky:

 
Kandidát    počet hlasů       % hlasů   
Ing. Pavel Čech      25 37,9
Lenka Mališová 15 22,7
Alena Dimitriu 14 21,2
Lenka Václavíková 12 18,2

Závěr:

Pan Ing. Pavel Čech  byl v doplňujících volbách zvolen zákonnými zástupci do Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace na funkční období od 1.1. 2019 – 31.12. 2020.

V Krnově 11. 12. 2018                                                              Mgr. Karel Handlíř- předseda volební komise

Následující

Archivy