Ze všech koutů světa

Už víme, že povrch naší planety tvoří horniny a nerosty. V hodinách přírodovědy jsme se dozvěděli, jak horniny vznikají, podle čeho je dělíme a seznámili jsme se s některými druhy. Zjišťovali jsme, jak je využíváme v našem každodenním životě. Nejvíce nás zaujaly vrstvy Země pod povrchem – zemská kůra, zemský plášť, jádro Země.

Už víme, že povrch naší planety tvoří horniny a nerosty. V hodinách přírodovědy jsme se dozvěděli, jak horniny vznikají, podle čeho je dělíme a seznámili jsme se s některými druhy. Zjišťovali jsme, jak je využíváme v našem každodenním životě. Nejvíce nás zaujaly vrstvy Země pod povrchem – zemská kůra, zemský plášť, jádro Země. Někteří spolužáci si připravili referáty a seznámili nás s pojmy magma, láva a sopečná činnost. V encyklopedii a na internetu jsme vyhledávali, zaznamenávali a ve skupinách třídili nové informace.

V hodině jsme přivítali maminku naší spolužačky, která nám přinesla ukázat rodinnou sbírku hornin a nerostů. Paní Rajfová nám vysvětlila, co tento zajímavý koníček obnáší a poutavě nám vyprávěla o jednotlivých horninách. Nejvíce jsme obdivovali kousky ze vzdálených koutů světa – z Ruska, Tanzánie, Ameriky, Kanady, Mexika i Austrálie. Kromě různých barev jsme porovnávali tvary a rozdílnou strukturu povrchu hornin. Dozvěděli jsme se mnoho dalších zajímavostí, které nám pomohou odhalovat zákonitosti a tajemství přírody.

 

Text a foto: Galušková Monika

Nejnovější příspěvky
Archivy