Klokan přiletěl v březnu a byl velmi úspěšný !

Jako každý rok v březnu i letos navštívil naši školu klokan. Byl to však klokan MATEMATICKÝ. Proskákal postupně naší školou, zavítal do 2. – 9. tříd, kde prověřil matematické znalosti a bystrý úsudek našich žáků. Výsledky nás velmi potěšily.

Jako každý rok v březnu i letos navštívil naši školu klokan, původem také z Austrálie, ale byl to klokan MATEMATICKÝ. V pátek 22. března proskákal postupně naší školou. Zavítal do 2. – 9. tříd, kde prověřil matematické znalosti a bystrý úsudek našich žáků v těchto kategoriích: Cvrček /2 .- 3. roč./ , Klokánek /4.- 5.roč./, Benjamín /6.- 7.roč./, Kadet /8.- 9.roč./
Tato australská matematická soutěž u nás probíhá od roku 1995. Test obsahuje pro kategorii Cvrček 18 úloh, pro ostatní úloh 24, které jsou odstupňovány podle obtížnosti za 3, 4 a 5 bodů. Každému řešiteli je hned na začátku přidělen základní počet bodů, aby se žák při odečítání špatné odpovědi nedostal do mínusových čísel. Další body získává za správné odpovědi. Za špatnou odpověď se však bod odečítá, nezodpovězená otázka se nezapočítává. U každého úkolu se vybírá z pěti možných odpovědí.

V kategorii Cvrček do této soutěže nejlépe nakročili druháčci. Kryštof V. /78 bodů/, Sophia S. /74 bodů/, následováni třeťáky Emmou H. a Karolínou T. /67 bodů. Kryštof se umístil také v první desítce okresu Bruntál. Okresní průměr v kategorii Cvrček je 39,87 bodů, náš školní 45,61 bodů.

Jejich starší kamarádi z kategorie Klokánek dopadli takto: Damián Z. /105 bodů/, Lubomír H. /99 bodů/ a Anička R. /95 bodů/. Damiánova počtu bodů se v okrese Bruntál podařilo dosáhnout ještě jednomu žákovi z Břidličné, Lubomír se k velké radosti nás všech také vešel do první desítky. V kategorii Klokánek byl okresní průměr: 52,1 bodů, náš školní 57,58 bodů.

Letos si v kategorii Benjamín vedli nejlépe: Bára S. /104 body /, Filip W. /97 bodů/ a se shodným počtem 94 bodů Petr Č. a Lukáš Z. Všichni jmenovaní se zároveň umístili i v první desítce úspěšných řešitelů okresu Bruntál. Průměr školy v kategorii Benjamín byl 49,5 bodů, průměr okresu Bruntál 44,31 (účastnilo se 865 žáků).

V kategorii Kadet nejvyšší počet dosáhl Jakub T. /92 bodů/, který se umístil i v první desítce úspěšných řešitelů okresu Bruntál. Shodný počet bodů, a to 88, dosáhli Daniel A. a Tomáš N., pěkných 85 bodů získal Franta Š. Průměr školy v kategorii Kadet byl 48,1 bodů, průměr okresu Bruntál pak při účasti 727 žáků 46,3 bodů.

Určitě k tomuto úspěchu našich žáků přispívá fakt, že na naší škole je matematika vyučována Hejného metodou a žáci se nebojí řešit příklady svou cestou. Nejsou svázáni vzorečky a poučkami, které získali v hodinách, úkol berou jakou výzvu, hledají cesty a svůj čas věnují řešení a ne hledání, kam příklad „zařadit“.

Všem jmenovaným gratulujeme !!!

Další informace o soutěži, republikové průměry, počet bodů v každé kategorii a zadání je k dispozici na http://www.matematickyklokan.net

 

Text: za sekci matematiky  Pavlína Nováková

Nejnovější příspěvky
Archivy