Výběrové řízení na dodávku robotů

Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení s názvem “Dodávka robotů a VT PDP NPO“.

V rámci výběrového řízení poptáváme školní sady Ozobotů Evo, Sphero Boltů a Blue-Botů – Berušek včetně čteček a notebooků.

Termín podání nabídky:  od 29.5. 2023 do 19.6. 2023 14:00 hod.

Výzva k podání nabídky (pdf)

Příloha č. 1 Krycí list nabídky (doc) oprava chybějícího řádku Sphero Bolt 14.6.2023

Příloha č. 2  Návrh kupní smlouvy (doc)

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (doc)

Příloha č. 4 Čestné prohlášení uchazeče o neúčasti na přípravě nebo zadání předmětného řízení (doc)

Příloha č. 5 Vzor označení obálky (doc)

Výsledek výběrového řízení (bude zveřejněno 20.6.2023)

Archivy