Domeček čtyř světadílů

Dne 28.11.2008 se žáci 7. a 8. tříd zúčastnili výukového programu s názvem Domeček čtyř světadílů, který se konal v SVČ Méďa Krnov. Přivítala nás vedoucí cestovní kanceláře SVČ Méďa paní Plucnarová, která celý zájezd a program připravila a zorganizovala spolu se svými spolupracovníky. Podle  harmonogramu cestovaly jednotlivé třídy světadíly a postupně navštívily Mexiko, Rusko, Skotsko, Čínu a Austrálii. Žáci se seznámili s jednotlivými zeměmi, s jejich zvyky a zajímavostmi.

 

V Mexiku nás uvítala Mexičanka Frída v autentickém kostýmu, která nás seznámila s několika španělskými slovíčky, s národními pokrmy a zajímavostmi země a nabídla nám doušek kakaa, které se zde pěstuje. Mohli jsme si vyluštit křížovku, kde jsme se dozvěděla název hlavního města a nakonec si navléknout náramky z barevných korálků.

  Rusko se nám představilo v tanečním duchu, protože jsme si mohli vyzkoušet a naučit se společný tanec na ruskou národní hudbu. Po řádném výkonu jsme se učili pít černý čaj s kostkou cukru pod jazykem a ochutnali pravý ruský chléb.

 

Skotové nás přivítali v skotských sukních. Seznámili nás se svou zemí, formou testu jsme se dozvěděli něco o historii země, znaku a národních barvách a vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži boj s palicemi. Někteří z nás vyzkoušeli jak je nesnadné se zavázanýma očima projít ochutnávkou koření.

Čína nás přivítala vonnými tyčinkami, svíčkami a posezením u pravého čínského čaje, který nám připravila žena z Tibetu a podala nám výklad o tom, jak se čaj pije a jaké druhy čaje se v Číně pěstují.

Také jsme se dozvěděli o významu znaku jing-jang, který jsme si mohli namalovat na plátno. Velmi nelehký úkol některé z nás čekal u misek s rýží, když jsme se ji pokoušeli jíst hůlkami.

Při příletu do Austrálie jsme byli seznámeni formou výkladu o všech australských zajímavostech a odlišnostech a museli jsme vyplnit test, abychom byli přijati za občany této země. Samozřejmě jsme museli překonat i jazykovou bariéru a projít testem z anglických slovíček.

Z cesty jsme se vraceli po třech hodinách plni informací a zážitků.

                                                                          text a foto: Romana Janková

  

  

Nejnovější příspěvky
Archivy