Hledání pokladu

Věřte nebo nevěřte, žáci ZŠ Janáčkovo nám. se zapojili organizačně do projektu města „Za poklady příhraničí aneb turistika 21. století.” Nebylo to však nic jednoduchého, chtělo to mít „filipa”, organizační schopnosti, být šikovný, mít v pořádku mozkové závity, dobrou fyzickou přípravu a nakonec dobře proříznutá ústa.

Věřte nebo nevěřte, žáci ZŠ Janáčkovo nám. se zapojili organizačně do projektu města „Za poklady příhraničí aneb turistika 21. století.“
Nebylo to však nic jednoduchého, chtělo to mít „filipa”, organizační schopnosti, být šikovný, mít v pořádku mozkové závity, dobrou fyzickou přípravu a nakonec dobře proříznutá ústa. 

Kluci a holky byli průvodci nejen polským studentům, z PrudnikuGlubčic, ale také starším turistům z těchto měst a z Krnova. Předpokládalo se, že naši žáci jsou již kamarády s přístrojem GPS a chytrým telefonem s aplikací pro QR kódy.

Možná jste slyšeli o celosvětové hře geocaching, se kterou jsme seznamovali i polské studenty a turisty. Velké přípravy byly nejdříve u počítače – vytyčení trasy, historie krnovských památek, potom samozřejmě následovala příprava v terénu a to vždy den před setkáním.

Hlavní dny setkání byly v pondělí 7. října a v sobotu 12. října 2013. V domě dětí a mládeže bylo naše hlavní stanoviště, kde proběhlo přivítání, prezentace o QR kódech a geocachingu, projekce videí, malá výstavka pomůcek pro geocaching.

Hlavní náplní byla vycházkapráce s GPStelefonem na čtení QR kódů v terénu. Trasa vedla přes cvilínské schody, okolo kostela, na rozhlednu, dále směrem k lomu a zpět okolo Koliby k DDM, kde všichni účastníci obdrželi zaslouženou odměnu.

Celá trasa vedla od stanoviště ke stanovišti, kde bylo třeba přečíst QR kód a podle instrukcí zadat souřadnice do GPS. Jazyková bariéra dětem nedělala žádné problémy, obzvláště starší turisté byli se svým doprovodem velmi spokojeni. Pochvala patří všem, kteří se účastnili setkání, obzvláště těm, kteří doprovázeli turisty na sobotní cestě.

Lakomá Monika, Vojčík Tomáš, Grulich Tomáš, Míček Šimon, Sládek Šimon, Piska Ondřej, Piska Jakub, Vychron Michal, Lukešová Kristýna, Weinerová Valerie, Illík Jakub, Illík Jan

Za přípravný tým Mgr. Veronika Pazderová a Mgr. Jitka Klimenková

   

 

Archivy