O putovní pohár přeborníka školy

Ve čtvrtek 19. prosince 2013 od 8:00 hod. se uskuteční ve sborovně školy šachový turnaj  O putovní pohár přeborníka školy. Zájemci se mohou přihlásit před zahájením turnaje od 7:30 – 7:45 hod. ve sborovně. Turnaj je otevřený a přihlásit se mohou i zájemci, kteří nenavštěvují šachový kroužek.

Archivy