Řemesla

Dne 5. 10. 2016 se ocitla třída 4. C na vandru s učedníkem Matějem a čertem Lukášem. To byl zážitek. Paní knihovnice Naďa Lhoťanová naši třídu pozvala na besedu se spisovatelkou Klárou Smolíkovou do studovny Městské knihovny Krnov. Těšili jsme se hodně a něco jsme si také o paní spisovatelce zjistili předem.

Dne 5. 10. 2016 se ocitla třída 4. C na vandru s učedníkem Matějem a čertem Lukášem. To byl zážitek. Paní knihovnice Naďa Lhoťanová naši třídu pozvala na besedu se spisovatelkou Klárou Smolíkovou do studovny Městské knihovny Krnov. Těšili jsme se hodně a něco jsme si také o paní spisovatelce zjistili předem. Informace jsme ve skupinkách prezentovali celé třídě a těšili se na dobrodružství. Paní spisovatelka děti krásně motivovala k práci i dramatizaci, vzbudila zájem o téma, společně jsme přicházeli na různá řešení úkolů a pestré byly ukázky předmětů starých řemesel. Paní knihovnici moc děkujeme, bylo to pro nás velmi přínosné.

Mgr. Martina Mrkvanová

 

Nejlépe shrnuly tento zážitek Eliška Smékalová a Adélka Theuerová:
Beseda /nejen/ o řemeslech byla krásně připravená. „Jů, tady je televize“, zaznělo udiveně sálem. Představila se nám paní Klára Smolíková – dětská spisovatelka a její kolega Jiří Walker Procházka – český spisovatel science fiction a fantasy. Byly nám představeny její knihy pro děti, komiksy, tématika, např. Králík málem králem, Čertice Dorka, Na hradě Bradě, Vynálezce Alva, Bublifuk… a další. Kniha Řemesla nás zaujala. Bavilo by vás být ve mlýně „práškem“ a jen ometat mlýn? My jsme se hodně naučili. Dozvěděli jsme se, která starodávná povolání jsou dodnes známá, padaly pojmy jako mlynář, pekař, řezník, pak i méně známé – sládek, bednář, tesař, uhlíř, soukeník….atd.
Spolužáci byli vtaženi do děje. Oliverovi náramně slušela mlynářská čepice a Ondra byl zábavný s králičíma ušima a pak také důstojný s korunou na hlavě. Vtipnou scénku zahrály také naše třídní čertice Anežka a Katka, přidal se i Dominik, Romanka a další. Za správně splněný úkol jsme spravedlivě dostávali krásné záložky do knihy a všichni jsme vyplňovali náročné pracovní listy. Nejtěžší byl pracovní postup při výrobě sudu. Povídali jsme si o středověku a místností kolovaly také různé předměty z dávných dob.
Pobavilo nás také to, jak mohla vzniknout různá příjmení, např. když skočili do pole, vznikl „pan Skočdopole“, anebo se příjmení vztahovalo k řemeslu … pan Kovář, pan Bednář. Bylo to zajímavé. Děkujeme za besedu, užili jsme si to. A víte, co bylo zajímavé? Všichni jsme AKTIVNĚ PRACOVALI a POTICHU, čas nám moc rychle utekl. Koukněte na foto nebo na Krnovský miniexpres.

Archivy