První školní den

První školní den po letních prázdninách začal 4. září pro všech 679 žáků, kteří v letošním školním roce budou navštěvovat naši školu. Svou slavnostní premiéru má za sebou také 69 prvňáčků, kteří v doprovodu svých rodičů spolu se svými třídními učitelkami vypluli do školních let. 

První školní den po letních prázdninách začal 4. září pro všech 679 žáků, kteří v letošním školním roce budou navštěvovat naši školu. Svou slavnostní premiéru má za sebou také 69 prvňáčků, kteří v doprovodu svých rodičů spolu se svými třídními učitelkami vypluli do školních let. Příjemnou plavbu jim popřál také místostarosta Krnova Jan Krkoška. Všem žákům přejeme, aby ve škole byli spokojeni a vzdělávání jim přinášelo radost z poznání.

text: K. Handlíř, foto: D. Círová

Archivy