Ředitelské volno

Ředitel školy oznamuje, že dne 7.5. 2018, vyhlašuje z organizačních důvodů ředitelské volno. Abychom zmírnili případné těžkosti pro rodiče, bude v uvedené dny školní družina v provozu od 6:00 – 14:00 hod. V provozu bude také venkovní sportovní areál, a to od 10:00 – 19:00 hod.

Ředitel školy oznamuje, že dne 7.5. 2018, vyhlašuje z organizačních důvodů ředitelské volno. Abychom zmírnili případné těžkosti pro rodiče, bude v uvedené dny školní družina v provozu od 6:00 – 14:00 hod. V provozu bude také venkovní sportovní areál, a to od 10:00 – 19:00 hod.

V uvedených dnech proběhnou vzdělávací kurzy a pracovní workshopy pro pedagogy, zaměřené na „Společné vzdělávání“ tedy na způsoby, jak efektivně vzdělávat žáky nadané a žáky s poruchami učení, chování a jinými znevýhodněními. Škola neočekává, že vlivem novelizovaného zákona, který vstupuje v platnost od 1.9. 2016 se změní struktura žáků ve škole. Zákon nám jen umožnuje používat širší škálu podpůrných opatření. Budeme tak v těchto dnech pracovat na přípravě podmínek, které by měly v budoucnu zajistit co nejlepší úroveň vzdělávání pro všechny naše žáky.

Děkuji za pochopení Karel Handlíř

Archivy