Celostátní kolo soutěže v anglickém jazyce

Vítěz krajského kola soutěže v anglickém jazyce Tomáš Beeldman reprezentoval náš kraj v Praze, kde se konalo celostátní kolo již zmíněné soutěže. Tomáš soutěžil ve vyšší kategorii, kterou tvoří víceletá gymnázia, a umístil se na krásném 13. místě. Konkurence byla velká a zadané úkoly byly mnohem náročnější než v kolech předchozích.

Vítěz krajského kola soutěže v anglickém jazyce Tomáš Beeldman reprezentoval náš kraj v Praze, kde se konalo celostátní kolo již zmíněné soutěže. Tomáš soutěžil ve vyšší kategorii, kterou tvoří víceletá gymnázia, a umístil se na krásném 13. místě. Konkurence byla velká a zadané úkoly byly mnohem náročnější než v kolech předchozích. Písemná část soutěžící potrápila a tak všichni vkládali naděje do ústní části, do které porota vybrala jedno společné téma. Všichni jsme byli zvědaví a až do konce napjatí, jaké téma porota zvolila, protože se téma nesmělo během soutěže zmiňovat, aby měli všichni soutěžící stejné podmínky. Museli jsme si tedy počkat až na úplný závěr soutěže. Oním tématem bylo ´Food´ a většina soutěžících odcházela od poroty s dobrým dojmem a úsměvem na rtech, jak si skvěle a příjemně soutěžící s porotou popovídali.

Na závěr soutěže porota nešetřila chválou a vyzdvihla u všech soutěžících vynikající jazykové a komunikativní dovednosti. Tomášovi děkujeme za účast na soutěži a reprezentaci našeho kraje a přejeme mu mnoho úspěchů v dalším studiu.

text a foto: Alice Hlaváčová

Nejnovější příspěvky
Archivy