I v sobotu je ve ŠD prima

V sobotu 30.3. se sešly děti ze ŠD, aby společně přivítaly jaro a to putováním k Jelení studánce. Akci připravilo město Krnov. Nejprve jsme vyjeli autobusem na Ježník a pak jsme již kráčeli prosluněným lesem k Jelení studánce, cestou děti nacházely modré kapky, na kterých byly různorodé úkoly, či zajímavosti. A tak děti zpívaly o vodě, přemýšlely nad hádankami, zkusily vymyslet, jak bychom mohli šetřit vodou atd.

V SOBOTU 30.3. SE SEŠLY DĚTI ZE ŠD, ABY SPOLEČNĚ PŘIVÍTALY JARO A TO PUTOVÁNÍM K JELENÍ STUDÁNCE. AKCI PŘIPRAVILO MĚSTO KRNOV.
NEJPRVE JSME VYJELI AUTOBUSEM NA JEŽNÍK A PAK JSME JIŽ KRÁČELI PROSLUNĚNÝM LESEM K JELENÍ STUDÁNCE, CESTOU DĚTI NACHÁZELY MODRÉ KAPKY, NA KTERÝCH BYLY RŮZNORODÉ ÚKOLY, ČI ZAJÍMAVOSTI. A TAK DĚTI ZPÍVALY O VODĚ, PŘEMÝŠLELY NAD HÁDANKAMI, ZKUSILY VYMYSLET, JAK BYCHOM MOHLI ŠETŘIT VODOU ATD.
NA ZAČÁTKU NAŠEHO PUTOVÁNÍ DĚTEM UDĚLALI RADOST KONÍCI, KTEŘÍ JE, DÁ SE ŘÍCT, PROVÁZELI CELOU CESTU AŽ NA JEŽEČKŮV PALOUČEK, KDE DĚTI ČEKALA ODMĚNA ZA ZVLÁDNUTÍ VŠECH ÚKOLŮ, KTERÉ PRO NĚ MĚLI NACHYSTANÉ LESNÍ VÍLY, VODNÍCI, HEJKALOVÉ A DALŠÍ PRAPODIVNÉ BYTŮSTKY.  MUSELY NA JEJICH STANOVIŠTÍCH SPRÁVNĚ ROZTŘÍDIT ODPAD, ROZPOZNAT KOMU PATŘÍ RŮZNÁ VEJCE, POSKLÁDAT PUZZLE, PROVĚŘILY SI SVŮJ HMAT I CHUŤ, LOVILY RYBIČKY, ŘEZALY DŘEVO I STROUHALY KŮRU, CHODILY PO LANĚ, ZAHRÁLY SI SLUCHOVÉ PEXESO.
A TAK NÁM CESTA PĚKNĚ UBÍHALA A TAKÉ JSME SE UŽ MOC TĚŠILI, AŽ SI UPEČEME NA PALOUČKU ŠPEKÁČKY A CHVÍLI SI POHRAJEME, PROTOŽE NÁS ČEKALA JEŠTĚ CESTA ZPÁTKY KE ŠKOLE, KDE NA NÁS ČEKALI RODIČE.
PUTOVÁNÍ TO TEDY BYLO POVEDENÉ – JARNÍ A SLUNÍČKOVÉ

TEXT A FOTO: OKAPALOVÁ L.

Archivy