Výběrové řízení na dodávku notebooků PDP NPO

Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení s názvem “Dodávka notebooků PDP NPO“.

Termín podání nabídky:  od 21.7.2022 do 10.8.2022 14:00 hod.

Výzva k podání nabídky (pdf)

Příloha č. 1 Krycí list nabídky (doc)

Příloha č. 2  Návrh kupní smlouvy (doc)

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (doc)

Příloha č. 4 Čestné prohlášení uchazeče o neúčasti na přípravě nebo zadání předmětného řízení (doc)

Příloha č. 5 Vzor označení obálky (doc)

Výsledek výběrového řízení (bude zveřejněno 11.8.2022)

Archivy